Samudra Shokha Seeds Powder or Elephant creeper – Argyria Speciosa – Vidhara / Vidara Seeds

img_0377
img_0374img_0375

Clear
SKU: N/A Category:

Samudra Shokha Seeds Powder / Elephant Creeper Seeds

INCI : Argyria Speciosa

OtherNames ;

  • Sanskrit, Vridha daraka
  • Hindi, Samudra Shokha
  • English, Elephant creeper
  • Bengali, Bijarka
  • Nepalese, Samudra phool
  • Sinhalese, Vriddadaru
  • Unani, Samudar sokh
  • Tamil, Kadarpalai.

 

Ayurvedic description —

Rasa — katu, tikta, kasaya;

Guna — laghu, snigdha;

Veerya — ushna;

Vipak — madhur.

Weight 1 kg
Size

1Kg, 50g Sampler, 250 gms

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samudra Shokha Seeds Powder or Elephant creeper – Argyria Speciosa – Vidhara / Vidara Seeds”