Dhawai / Dhaydi Flower Buds – Woodfordia fructicos (Fire Flame Bush)

From: £1.65 Zero VAT

SKU: DDFBWfFFB Category:

Dhawai Flower Buds

Latin – Woodfordia fructicos (Fire Flame Bush)

Other Names : Dhaydi, Dhatki Flowers

AYURVEDIC PROPERTIES
Rasa    : Kashaya, Katu
Guna   : Lakhu, Rooksha
Virya   : Seeta
Vipaka : Katu

 

Other Common Names:

 • Bengali: Dawai, Dhai, Dhai phul
 • •English: Dhawai flower, Fire flame bush, Shiranji tea, Woodfordia
 • • Gujarati: Dhavdi, Dhavadina
 • • Hindi: Dawi, Dhawai phool, Dhaura, Jaju, Santha
 • • Kannada: Tamrapushpi
 • • Malayalam: Tatiripuspi
 • • Marathi: Dowari, Dhaiphal, Phulsatti
 • • Oriya: Dhobo, Jaliko, Harwari
 • • Sanskrit: Agnijvala, Agnijwala, Dhalaki, Dhataki, Dhauri
 • • Tamil: Dhatari jargi, Velakkai
 • • Telugu: Errapurvu, Godari, Jargi seringi, Seringi, Sirinji
Weight 1 kg
Weight

25g, 100g, 250g, 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dhawai / Dhaydi Flower Buds – Woodfordia fructicos (Fire Flame Bush)”